معرفی ویرسو

معرفی ویرسو

نشر ویرسو با هدف ایجاد یک جنبش تولید محتوای ناب در حوزه نشر نوشته‌های با کیفیت در زمینه های تخصصی مختلف در سال 98 بنیان نهاده شده است. نشر ویرسو این رسالت را در سه ساحت ترجمه و انتقال دانش، تولید و تالیف دانش بومی و ترویج دانش پی خواهد گرفت و اولین زمینه تخصصی آن حوزه مدیریت، بازریابی و کسب و کار است.نشر ویرسو برای نیل به اهداف آرمانی خود با تمرکز بر همسوسازی و هم افزایی انرژی فعالان حوزی نشر محتوای علمی و کاربردی در سراسر زنجیره ارزش تلاشهای خود را صورت می دهد.

نشر ویرسو با پشتوانه 10 سال تجربه بنیانگذار خود در حوزه ترجمه و نشر کتب تخصصی بازاریابی مسیری را با کمک همه فعالان این حوزه در پی گرفته است که آرمانش انتقال دانش از زبان و دانش پارسی به سایر نقاط زمین است.

نشر ویرسو در راهی که آغاز کرده است دست همکاری به سوی اساتید و پژوهشگران، مترجمان، ویراستاران، طراحان، خوانندگان و حامیان علم و فرهنگ پیش می‌کشد تا بتوان با یک هم‌آفرینی هنرمندانه و علمی مرزهای انتقال و تولید دانش را در این مرز کهن گسترش دهیم.

نشر ویرسو به عنوان بازوی انتشارات گروه مرکاتیک با زیربرند نشر مرکاتیک به چاپ کتب تخصصی در حوزه بازاریابی (تبلیغات، روابط عمومی، فروش و …)، مدیریت و کسب و کار می‌پردازد.